REGULAMIN

 

I. Definicje i zasady ogólne.

1. Sklep art.lun-web.com jest prowadzony przez:

Dianę Strociak

dalej nazywanym "Sprzedającym".

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

3. Zamówienia można składać  24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta  po dokonaniu przedpłaty. Na dokonanie przedpłaty Klient ma siedem dni od złożenia zamówienia.

5. Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

7. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

8. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej.

9. Sprzedający jestkorzystającym ze zwolnienia podmiotowego (określonego w art. 113 ustawy o VAT)  w związku z czym Sprzedający nie wystawia faktur VAT z podaną wartością netto (wartość netto=brutto).

10. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 K.C.).

11. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowaniu Klienci będą powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Art.lun-web.com  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 III. Polityka prywatności.

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klienci podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

IV. Dostawa i czas realizacji.

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia produktów gotowych wystawionych w Sklepie Internetowym wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.

4. Czas dostawy to 2-3 dni zależnie od poczty polskiej.

5. Czas realizacji zamówienia indywidualnego na życzenie Klienta będzie ustalany każdorazowo na podstawie złożoności danego zamówienia oraz dostępności surowców potrzebnych do jego realizacji.

V. Ceny i metody płatności.

1. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.

2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności za zakupione produkty przelewem na numer konta bankowego:

                                                                     mBank

                                                         94 1140 2004 0000 340275544144


© 2014 ArtLun. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. | Get2 - sklepy internetowe